"E hoʻonanana ana i ka malama"

Nanaikamalama

He pāʻoihana ʻo Nanaikamalama e hoʻokele ʻia nei na Kamalani Johnson e hāpai ana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka noiʻi moʻolelo, unuhi palapala, a me ka hoʻopuka moʻolelo Hawaiʻi.

20210109_Aumiki-58.jpg

Kamalani Johnson

He keiki noho papa au o ka makani ʻĀhiu o Kahana i hānau a hānai ʻia i loko o ka hoʻoilina palapala moʻolelo a koʻu mau kūpuna. Ma muli o ua hoʻoilina nei o ke ala i maʻa i ka hele ʻia e oʻu mau kūpuna i kāʻeo ai koʻu ʻumeke e ʻauamo a e lawelawe aku ai au i koʻu kaiaulu. He paʻa moʻolelo au no Kahana, Koʻolauloa, Oʻahu; a ʻo Waiākea Uka, Hilo, Hawaiʻi kaʻu ʻāina hoʻokama e noho nei. ʻO ka moʻolelo o ke kenekulia 19 ke kahua o kaʻu mau hana he kumu aʻo ʻōlelo Hawaiʻi a moʻokalaleo Hawaiʻi, a he kanaka hoʻomohala haʻawina a luna hoʻoponopono ʻōlelo Hawaiʻi no Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani. I loko o kaʻu mau hana noiʻi a aʻo ʻōlelo, ʻāwili au i ka ʻike o nā kūpuna o ka wā ma mua i maunu e ulu aʻe ai ka hoihoi o ke kanaka e luʻu hou aku i ka ʻike o ke au i o kikilo aku. E like nō me kā ka paʻa moʻolelo kaulana ʻo Kepelino Keauokalani i hoʻopuka ai, “Ahu kupanaha iā Hawaiʻi ʻImi Loa!” he ʻimi loa nō ka Hawaiʻi i kona ʻike iho nō a laupaʻi; a pēlā pū hoʻi koʻu ʻimi loa ʻana aku a laupaʻi ka ʻike a pōmaikaʻi kēia neʻepapa ʻana aku i mua.

20210109_Aumiki-58.jpg

Kahukahu

He noiʻi nowelo i ka ʻōlelo Hawaiʻi, ka unuhi palapala, ka moʻolelo Hawaiʻi, a me ke paʻi kiʻi.

Screen Shot 2020-10-29 at 3.57.10 PM.png
20210109_Aumiki-58.jpg

Hua

He hoʻohua i nā ʻatikala, nā puke, a me nā kumuwaiwai ʻē aʻe no ka pono o ke kaiaulu.

CD96873C-BBC5-47D5-A61D-9971EFE6F4D1_1_105_c.jpeg