top of page

Moʻomōʻali Kālaiʻike

Personal Profile

20210109_Aumiki-58.jpg

He kanaka noiʻi nowelo i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma luna o ke kahua i paepae ʻia ma luna o ka ʻike o nā kūpuna. He lawelawe i ke kaiaulu ma ka hāpai ʻana i ka moʻolelo Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke kākau, ke aʻo, a me ka hoʻohua ʻana i nā kumuwaiwai makepono i ke kaiaulu ʻōlelo Hawaiʻi.

Hoʻonaʻauao

University of Hawaiʻi

at Mānoa

University of Hawaiʻi

at Hilo

University of Hawaiʻi at Hilo

University of Hawaiʻi at Hilo

In lieu

Ph.D., Political Science

University of Hawaiʻi at Mānoa

Focus: Indigenous Politics

M.A., Indigenous Language and Culture Education

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Concentration: Hawaiian Language and Literature

Advisor: Dr. Hiapo Perreira

Thesis Title: "ʻIkuā ka Leo o ka Hekili: He Noiʻina i nā Mele Malama o ke "Kaao Hooniua Puuwai no Ka-Miki"

B.A., Linguistics

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Honors
Advisor: Dr. Jason Cabral

B.A., Hawaiian Studies

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Honors

Concentration: Oratory
Advisor: Dr. Jason Cabral

bottom of page