Moʻomōʻali Kālaiʻike

Personal Profile

20210109_Aumiki-58.jpg

He kanaka noiʻi nowelo i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma luna o ke kahua i paepae ʻia ma luna o ka ʻike o nā kūpuna. He lawelawe i ke kaiaulu ma ka hāpai ʻana i ka moʻolelo Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke kākau, ke aʻo, a me ka hoʻohua ʻana i nā kumuwaiwai makepono i ke kaiaulu ʻōlelo Hawaiʻi.

Hoʻonaʻauao

In Lieu

University of Hawaiʻi

at Hilo

2011-2015

University of Hawaiʻi at Hilo

2011-2014

University of Hawaiʻi at Hilo

M.A., Indigenous Language and Culture Revitalization

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Concentration: Hawaiian Language and Literature

Chair: Dr. Hiapo Perreira

B.A., Linguistics

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Honors
Advisor: Dr. Jason Cabral

B.A., Hawaiian Studies

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Honors

Concentration: Oratory
Advisor: Dr. Jason Cabral

Get in Touch

123-456-7890