top of page
DJI_0017

Moʻomōʻali Kālaiʻike

                                                  CURRICULUM VITAE
                                             KAMALANI M.F.H. JOHNSON


OFFICE ADDRESS:
Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani College of Hawaiian Language
University of Hawaiʻi at Hilo
200 W. Kāwili St
Hilo, Hawaiʻi, 96720-4091
Telephone: 808. 932. 7740
E-mail: Kj31@hawaii.edu
 
ACADEMIC INTERESTS
Hawaiian Historiography
Classical Hawaiian Literature (Research)
Hawaiian Ethno-Literary Devices and Lexical Items
Hawaiian Grammar (Research, Instruction)
Hawaiian Translation and Accessibility (Research, Application)

EDUCATION
In Lieu             M.A., Hawaiian Language and Literature, Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani                           College of Hawaiian Language, University of Hawaiʻi at Hilo
                         Chair: Dr. Hiapo Perreira
 
5/2015              B.A., Linguistics, Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani College of Hawaiian                                 Language, University of Hawaiʻi at Hilo, Honors
                           Advisor: Dr. Jason Cabral
 
5/2015              B.A., Hawaiian Studies, Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani College of                                       Hawaiian Language, University of Hawaiʻi at Hilo, Honors
                           Concentration: Oratory
                           Advisor: Dr. Jason Cabral

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
3/2018-Present              Hawaiian Language Curriculum Specialist, Hale Kuamoʻo                                            @$4,617/month
                                          Plan, create, and disseminate Hawaiian language                                                            curriculum appropriate to the K-12 learner in the DOE                                                    schools (i.e. kula mauli ola Hawaiʻi, kula hoʻāmana Hawaiʻi,                                            and DOE public schools).
                                              
8/2017-Present              Hawaiian Language Specialist, Nanaikamalama LLC
                                          Direct, manage, and develop Hawaiian language                                                            curriculum via Hawaiian literature. Work includes                                                            planning and enacting grant writing, press releases, and                                              professional documentation.

8/2015-Present             Hawaiian Studies Lecturer, UH Hilo @3,500/month
                                          Lecture courses in Hawaiian language from elementary                                                to intermediate Hawaiian and introductory to upper                                                        division Hawaiian studies courses.

8/2015-2018                  Hawaiian Language Instructor, ʻAha Pūnana Leo @                                                          $30/hour
                                         Instruct supplementary distance education Hawaiian                                                     language courses to ʻAha Pūnana Leo staff members from                                           Hawaiʻi to Kauaʻi via Lifesize and Google Classroom. Duties                                           include instruction of Nā Kai ʻEwalu Hawaiian language                                                 textbook, curriculum developent for Niuolahiki online                                                   platform, and administration of Hawaiian language                                                         proficiency exam to assess improvement.

6/2014-17                     Kupa ʻĀina Summer Bridge Program Coordinator, UH Hilo                                             @ $4,000/month
                                       Managed all summer bridge programmatic operations:                                                 coordinated residential, fiscal, and academic components                                           in effectively executing a 21st century higher education                                                 summer bridge program.

TEACHING EXPERIENCE (107 credits)

Spring 2021            KHAW 490, Base-level Fluency Hawaiian Medium Education (1 credit)

Spring 2021             KHWS 465, Traditional Oratory (3 credits)

Spring 2021             KHWS 465, Traditional Oratory (3 credits)

Fall 2020                 KHWS 463, Introduction to Hawaiian Literature (3 credits)
Fall 2020                 KHAW 490, Base-level Fluency Hawaiian Medium Education (1 credit)
Summer 2020        KHAW 490, Base-level Fluency Hawaiian Medium Education (1 credit)
Spring 2020           KHAW 399, Independent Studies (1 credit)
Spring 2020           KHWS 465, Traditional Oratory (3 credits)
Spring 2020           KHAW 490, Base-level Fluency Hawaiian Medium Education (1 credit)
Spring 2020           KHAW 304, Intermediate Third Year Hawaiian (4 credits)
Fall 2019                 KHAW 303, Intermediate Third Year Hawaiian (4 credits)
Fall 2019                 KHAW 303, Intermediate Third Year Hawaiian (4 credits)
Fall 2019                 KHAW 490, Base-level Fluency Hawaiian Medium Education (1 credit)
Fall 2019                 KHWS 463, Introduction to Hawaiian Literature (3 credits)
Summer 2019        KHAW 233, Second Level Hawaiian For Speakers (4 credits)
Spring 2019            KHAW 133, First Level Hawaiian For Speakers (4 credits)
Spring 2019            KHAW 490, Base-level Fluency Hawaiian Medium Education (1 credit)
Spring 2019           KHWS 465, Traditional Oratory (3 credits)
Spring 2019           KHAW 204, Intermediate Second Year Hawaiian (4 credits)
Spring 2019           KHAW 104, Elementary First Year Hawaiian (4 credits)
Fall 2018                KHAW 490, Base-level Fluency Hawaiian Medium Education (1 credit)
Fall 2018                KHWS 463, Introduction to Hawaiian Literature (3 credits)
Fall 2018                KHAW 203, Intermediate Second Year Hawaiian (4 credits)
Fall 2018                KHAW 133, First Level Hawaiian For Speakers (4 credits)
Fall 2018                UNIV 101, Paths to Academic/Lifelong Success (1 credit)
Spring 2018           KHWS 465, Traditional Oratory (3 credits)
Spring 2018           KHAW 133, First Level Hawaiian For Speakers (4 credits)
Fall 2017                KHAW 303, Intermediate Third Year Hawaiian (4 credits)
Fall 2017                HWST 111, Hawaiian ʻOhana (3 credits)
Fall 2017                UNIV 101, Paths to Academic/Lifelong Success (1 credit)
Summer 2017       IS 194, Special Topic: Academic Success Through Kaʻao Hawaiʻi (1 credit)
Spring 2017           KHAW 204, Intermediate Second Year Hawaiian (4 credits)                                          
Spring 2017           HWST 111, Hawaiian ʻOhana (3 credits)                       
Spring 2017           HWST 111, Hawaiian ʻOhana (3 credits)                                               
Fall 2016                KHAW 203, Intermediate Second Year Hawaiian (4 credits)                                          
Summer 2016      KHAW 304, Intermediate Third Year Hawaiian (3 credits)                                             
Spring 2016          KHAW 204, Intermediate Second Year Hawaiian (4 credits)                                          
Fall 2015               KHAW 103, Elementary First Year Hawaiian (4 credits)                                                
Fall 2015               KHAW 208, Accelerated Intermediate Second Year Hawaiian (8 credits)

RESEARCH EXPERIENCE
12/2020                    "Koholālele," Hale Ulana.
11/2020                     "No Nā Hau o Māʻihi," Hale Ulana.
9/2020                     "Ka Moʻolelo o Hanakahi, ke Kaulana ʻĀina Kaulana o Hilo,"                                             Hale  Ulana.
2016                          Hoʻokawowo, Hawaiian Language Capacity Building Pilot                                            Project, UH Hilo.
2013                          “Ke Kaʻao Hoʻoniua Puʻuwai no Kamiki," Hawaiian Language                                           Newspaper Project, UH Hilo.                                                           
                                              
HAWAIIAN TRANSLATION EXPERIENCE
2/2021                       "Hawaiian Education," Ke Kūlia e Kāmau ai.
11/2020                      He Lā Leʻaleʻa ma ke Kahua Hōʻikeʻike Holoholona,                                                          Linguacious LLC.
9/2020                      "Nā Hōʻailona Kaupale Maʻi COVID-19," Ka Haka ʻUla o                                                     Keʻelikōlani, University of Hawaiʻi at Hilo.
8/2020                        Kā Dylan Makana Lā Hānau, Linguacious LLC.
5/2020                        "ʻĀkoʻakoʻa," Conservation International.
1/2020                         Ka Wai Ola, "Laupaʻi Aʻe ko Ulukau ʻOhina Inoa ʻĀina."
2/2016                         Lead Hawaiian Language Translator, JN Productions.
2017                              "5 Keʻehina Hoʻopalekana," Rapid ʻŌhiʻa Death pamphlet,                                                www.rapidohiadeath.org.

VOLUNTEER EXPERIENCE
10/2016-Present       Nāwahīokalaniʻōpuʻu Language Competency Evaluation                                               Committee.                  
1/2016-Present         Hawaiian Language Consultant.                                                 
1/2016-2018              Hawaiian Lexicon Committee, UHH.
1/2016                        2016 UH Hilo Native Hawaiian Leadership Conference                                                  Committee, UHH.          
8/2015                        Hawaiian Language Proficiency Exam Committee, UHH.  
8/2015                        UH Hilo Living Learning Communities Committee, UHH.
 
PRESENTATIONS

3/2021                         "Ulukau and Hua Maka," He ʻŌlelo Ola Conference, Hilo, HI.

2/2021                         "Ola ka ʻŌlelo Hawaiʻi: ʻO ka hoʻōla a hoʻokuluma i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka Limalau Kumuwaiwai Papahānaumokuākea," Hanauma Bay Reserve Webinar Series. 

3/2017                        "Hawaiian Language Normalization," He ʻŌlelo Ola                                                            Conference, Hilo, HI.
3/2014                         "4 Pillars of Native Hawaiian Student Leadership," NHEA                                                Conference, Honolulu, HI.

 

RESEARCH PRESENTATIONS

2/2021                         "He Aupuni Palapala Koʻu: Nūpepa ʻŌlelo Hawaiʻi Research,"                                          Kūkulu Research Workshops Series, Hilo, HI.

PUBLICATIONS

2/2021                          Ka Wai Ola, "Ke Kūlia e Kāmau ai." 

Forthcoming               Kāʻeo: He Puke Hoʻokuanaʻike Māhele Kino, Hale Kuamoʻo,                                              UH Hilo.
3/2021                          Ke Kūlia e Kāmau ai: He Hōʻiliʻilina Holomua ʻŌlelo Hawaiʻi​,                                             Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
Forthcoming              ʻO Ke Kahua Ma Mua, Ma Hope Ke Kūkulu: No Ka ʻOihana                                                 Wilikī Kīwila, Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
Forthcoming               He Hale Ke Kino No Ka Manaʻo: No Ka ʻOihana Hoʻopuka Lole,                                        Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
Forthcoming               Kaʻupu Hālō Moana: No Ka ʻOihana Pena Kīkina, Hale                                                      Kuamoʻo, UH Hilo.
Forthcoming               He Welo Noelo Ko Ka Hawaiʻi: He Puke ʻIke Kahua ʻOihana                                               Pilihonua​, Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
3/2021                          Holo Mai ʻo Pele Mai Kahiki Mai​, Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
3/2021                          ʻOni ʻIa A Paʻa​, Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
3/2021                          Kīlauea ʻĀina Aloha​, Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
3/2021                          ʻO Pele Ka Wahine ʻAi Lehua: He Puke ʻIke Kahua ʻIke Honua​,                                            Hale Kuamoʻo, UH Hilo.
Forthcoming                 Moʻolelo Monograph, Hawaiʻinuiākea, UH Mānoa.
2006                              “Moe ʻo Makaliʻi," Nā Kamalei Koʻolauloa Early Childhood                                                Education Program.   

EDITING/COPYEDITING EXPERIENCE   
Forthcoming                 He Moʻolelo Hawaiʻi no Kalapana, Hale Kuamoʻo.
3/2021                            Ke Kūlia e Kāmau ai: He Hōʻiliʻilina Holomua ʻŌlelo Hawaiʻi,                                              Hale Kuamoʻo, UH Hilo.       
                                                         
ACADEMIC CONTRIBUTIONS
​3/2021                           "ʻŌlelo Hoʻolauna," Ke Kūlia e Kāmau ai.
3/2021                           "Mokuola Honua," Ke Kūlia e Kāmau ai.
4/2017                            Shott, Brian. "Forty Acres And A Carabao: T. Thomas Fortune, Newspapers, And The Pacificʻs Unstable Color Lines," Cambridge University Press. Home Rula Repubalika, Sept. 2, 1901, Translation; and Ke Aloha Aina, Dec. 27, 1902, Translation.
 
PROFESSIONAL MEMBERSHIPS
2015                                National Association of Student Affairs                                                                              Professionals and Administrators in Higher Education                                                    (NASPA)
2015                                University of Hawaiʻi Professional Assembly (UHPA)
2015                                Hanakahi Council                                                                         
2011                                Koʻolauloa Hawaiian Civic Club                                               
2011                                Kahana Community Association
 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
9/2016                           IUCN Hawaiʻi
3/2016                           2016 NASPA Annual Conference
11/2015                          56th Annual Association of Hawaiian Civic Clubs                                                              Convention                            
10/2014                         55th AnnualAssociation of Hawaiian Civic Clubs Convention
2/2014                           4th Annual International Conference on Language
3/2014                           Documentation and Conservation (ICLDC) 15th Annual                                                  Native Hawaiian Education Association Conference
 
HONORS & AWARDS
2015                                Koʻolauloa Hawaiian Civic Club, Sam Pua Haʻaheo                                                           Award                                            
2014                                Koʻolauloa Hawaiian Civic Club, Pua Hīnano o ka Hala                                                    Award  
                                                                      
UNIQUE OPPORTUNITIES
8/2017                            5th Annual Kumukahi ʻUkulele & Hula Festival, Hawaiian                                               Language Judge
3/2017                            2nd Annual ʻAha Aloha ʻŌlelo "A Hiki I Ke Aloha ʻĀina Hope                                             Loa", Hawaiian Language Judge
 
CERTIFICATIONS
11/2016                           Safe Zone LGBTQ Trained

bottom of page