top of page
IMG_3920.jpg

Paʻi Kiʻi

He ʻohina e ʻike ʻia ai ke au iki a au nui o ka ʻāina.

Screen Shot 2021-06-18 at 10.08.55 AM.jpg

He ʻohina e ʻike ʻia ai ke au iki a au nui o ke ao kūlohelohe, ʻo ka nahele nō hoʻi.

IMG_3776.jpg

He ʻohina e ʻike ʻia ai ke au iki a au nui o ke kanaka.

IMG_4180.jpg
bottom of page